מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום העצמאות

שידור חי מהיכל ישיבת הכותל | יום העצמאות יום האהבה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר