מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום העצמאות

ליל יום העצמאות תשפ"ב | שידור חי מישיבת הכותל | בהיכל בית הכנסת "החורבה" בירושלים

ע"י: כללי