מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום העצמאות

הלל יום העצמאות תשפ"ב | שידור חי מישיבת הכותל | בבית הכנסת "החורבה" בירושלים

ע"י: כללי