מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום העצמאות

שיעור מפי הרב יואל רוזנברג | יום העצמאות תשפ"ב | שידור חי מישיבת הכותל | בבית הכנסת "החורבה

ע"י: הרב יואל רוזנברג