מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

5 דקות במסילת ישרים | היכולת להתבונן בערכי החיים באמות מידה נכונות

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי