מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

5 דקות במסילת ישרים | יראת הרוממות - לחיות נוכח פני ה'

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי