מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

5 דקות במסילת ישרים | אהבת ה' - שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לה' יתברך

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי