מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » פסח שני
כללי

פסח שני- הסוד של חודש אייר | ירושמימה לפסח שני

ע"י: הרב גדי שלוין