מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים
כללי » סרטונים

יום ירושלים ומלחמת ששת הימים | ירושמימה ליום ירושלים

ע"י: הרב גדי שלוין