מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים
כללי » סרטונים

סעודה שלישית והבדלה בקארדו של ישיבות ההסדר | מוצאי שבת ירושלים

ע"י: כללי