מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » יום ירושלים
כללי » סרטונים

תפילת הודיה וריקודי שמחה לרגל יום ירושלים בהיכל ישיבת הכותל

ע"י: כללי