מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

ספירת העומר - יסוד התורה הוא מידות טובות | פרשת אמור

ע"י: הרב אביגדור נבנצל