מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

הונאת דברים - זהירות בצער חברו | שיחה השבועית של הגר"א נבנצל | פרשת בהר תשפ"ב

ע"י: הרב אביגדור נבנצל