מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

שיחה שבועית | הגר"א נבנצל פרשת בחוקותי

ע"י: הרב אביגדור נבנצל