מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

יהודים כוספים לקדושה | שיחה השבועית של הגר"א נבנצל | פרשת במדבר תשפ"ב

ע"י: הרב אביגדור נבנצל