מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

נזירות - רק לשם השם | שיחה לפרשת נשא תשפ"ב

ע"י: הרב אביגדור נבנצל