מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

חשיבות קיום המצוות בשמחה | שיחה לפרשת בהעלותך תשפ"ב

ע"י: הרב אביגדור נבנצל