מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

ההפסד של קורח | שיחה לפרשת קורח

ע"י: הרב אביגדור נבנצל