מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

'על כן יאמרו הגויים בואו חשבון' | שיחה לפרשת חוקת

ע"י: הרב אביגדור נבנצל