מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

נפשו הרחבה של בלעם | שיחה לפרשת בלק

ע"י: הרב אביגדור נבנצל