מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

רות - המכפרת של מואב | פרשת פנחס

ע"י: הרב אביגדור נבנצל