מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

האם בני גד וראובן קיבלו את התנאי? | פרשת מטות

ע"י: הרב אביגדור נבנצל