מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

לימוד המוסר כפועל בנפש | לבניינה של תורה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר