מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

חשיבות לימוד האמונה כלימוד הנשמה ודרך חיים | לבניינה של תורה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר