מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

לימוד אמונה בניין הנשמה | לבניינה של תורה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר