מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

הכרח לימוד תורת הרב זצ"ל ותורת הרצי"ה בדורנו | לבניינה של תורה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר