מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » שבועות

שיחה לחג שבועות | האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירא שליט"א

ע"י: הרב פנחס אבוחצירא