מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » שבועות

שיעור לקראת שבועות בגבעת שמואל | מו"ר הרב ברוך וידר שליט"א

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר