מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » שבועות

שיעור לקראת שבועות בגבעת שמואל | הרב גדי שלוין

ע"י: הרב גדי שלוין