מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » שבועות

שיעור לקראת שבועות בגבעת שמואל | הרב ראובן טרגין

ע"י: הרב ראובן טרגין