מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » שבועות

כוחה של הראיה - שיחה לחג שבועות

ע"י: הרב מאיר גולדוויכט