מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » הספדים

הספד ואזכרת 30 לרב ישראל זימיטרובסקי זצוק"ל

ע"י: כללי