מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » הספדים

דברים לדמותו וזכרו של הרב שגר במלאות 15 שנה לפטירתו

ע"י: כללי