מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » הספדים

דברים לזכרו של ר' גרשון (קורט) רוטשילד ז"ל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר