מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » קורונה

״כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך ״ | הרב ראובן רז חוזר לישיבה לאחר חצי שנה של מאבק במחלת הקורונה

ע"י: כללי