מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » תשעה באב

כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה | הרב ארי קוטלר

ע"י: הרב ארי קוטלר