מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » תשעה באב

איך להזדהות עם חורבן בית המקדש? | הרב ישי הורן

ע"י: הרב ישי הורן