מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » תשעה באב

ואהבת לרעך כמוך" - מדוע זה כלל גדול בתורה? | הרב יואל רוזנברג

ע"י: הרב יואל רוזנברג