מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » תשעה באב

מקדש מלך עיר מלוכה - איזון בין כוחות החיים | הרב יהושע טשרנפסקי

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי