מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים וזמנים » תשעה באב

תיאום כוונות - הכיוון לירושלים והכוונה בתפילה | הרב טוביה ליפשיץ

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ