מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

מצוות ציצית - "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם

ע"י: הרב אברהם ריבלין