מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

ספר במדבר או ספר ארץ ישראל?

ע"י: הרב אברהם ריבלין