מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם" | אור החיים הקדוש לפרשת ראה

ע"י: ר' זיו ארזי