מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר
תורה ופרשת שבוע

פלאי פרה אדומה | אורות מהכותל | מצווה בפרשה לפרשת חקת

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר