מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר
תורה ופרשת שבוע » מצווה בפרשה

''דרך כוכב מיעקב'' - משיח בישראל | אורות מהכותל | מצווה בפרשה לפרשת בלק

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר