מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

5 דקות במסילת ישרים | בתפילה לסיעתא דשמיא והצלחה בעבודת ה'

ע"י: הרב יהושע טשרנפסקי