מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים
תורה ופרשת שבוע » אור החיים הקדוש

מיוחד לראש השנה! תהליך התשובה ע"פ אורהח"ק | לפרשת ניצבים

ע"י: ר' זיו ארזי