מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית
תורה ופרשת שבוע » אור החיים הקדוש

האם ה' או שרה אמרו דבר-שקר?? | אור החיים הקדוש לפרשת וירא

ע"י: ר' זיו ארזי