מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים
תורה ופרשת שבוע

אורות מהכותל לקראת שבת | פרשת שופטים תשפ"ב

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר