מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים
תורה ופרשת שבוע » אורות מהכותל

אורות מהכותל לקראת שבת | אתם ניצבים בראש השנה | פרשת ניצבים תשפ"ב

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר